Тринитрофенилметилнитрамин

ТРИНИТРОФЕНИЛМЕТИЛНИТРАМИН — см. Тетрил.