Тринитрорезорцинат свинца

ТРИНИТРОРЕЗОРЦИНАТ СВИНЦА — см. Тенерес.